Kontakt

DZIAŁKA POD ZABUD. WIELORODZINNĄ KAMIENICA BIELSKO

Bielsko-Biała, ul. Kolista zobacz na mapie

2 718 090 PLN

Cena:
2 718 090,00 zł
Powierzchnia działki:
10 067,00 m2
Cena za m2:
270,00 zł
Szerokość działki (mb.):
55,00 m
Ukształtowanie działki:
Płaska
Ogrodzenie:
Brak
Przeznaczenie działki:
Budowlana
Kształt działki:
Prostokąt
Plan miejscowy:
Plan zagospodarowania przestrzennego
Id oferty:
38878/3877/OGS
Opis
TYLKO U NAS
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁKA DLA DEWELOPERA

BIELSKO BIAŁA
DZIELNICA KAMIENICA
UL KOLISTA/STARZYŃSKIEGO


DZIAŁKI NR
1250/43 zielen 2370m2
1250/62 droga 3040m2 (na ten moment jest tu wytyczona droga przez ponad 20 lat, jest możliwość przekształcenia tej działki na budowlaną)
1250/45 budowlana 4657 m2

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKŁADA MW
ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA, ZBIOROWA

Dla jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolem MW-1 do MW-4 ustala się:
1) przeznaczenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
a) zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna,
b) zakaz lokalizacji usług i wytwórczości, z wyjątkiem usług biurowych, usług zdrowia i opieki społecznej, o powierzchni nie większej niż 70 m2, wbudowanych w budynkach mieszkalnych,
c) dopuszczenie lokalizacji budynków jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej, pod warunkiem przeznaczenia na ten cel nie więcej niż 30% powierzchni jednostki;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych: 5 m. od linii rozgraniczających ulic lokalnych i dojazdowych oraz 10 m. od linii rozgraniczających ulic zbiorczych, zgodnie z rysunkiem planu,
b) w jedn. MW-1, MW-3, MW-4 - maksymalna, nieprzekraczalna wysokość budynków nowych mierzona od poziomu gruntu rodzimego przy głównym wejściu do kalenicy - nie więcej niż 12 m, dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych - nie więcej niż trzy, w tym trzecia kondygnacja w bryle dachu,
c) w jedn. MW-2 - maksymalna, nieprzekraczalna wysokość budynków nowych mierzona od poziomu gruntu rodzimego przy głównym wejściu do kalenicy - nie więcej niż 15 m, dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych - nie więcej niż cztery, w tym czwarta kondygnacja w bryle dachu,
10
d) wysokość budynków rozbudowywanych nie może przekraczać wysokości istniejącej, e) wymóg dostosowania architektury projektowanych budynków do gabarytów i form zabudowy sąsiedniej, znajdującej się w odległości nie większej niż wysokość budynku,
f) wymóg stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30°- 45°, odstępstwo od tej zasady możliwe w wypadku przebudowy i rozbudowy istniejących budynków,
g) wymóg przeznaczenia co najmniej 40% obszaru zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne,
h) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,8;


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Mapa

Zapytaj o tę ofertę

Lub zadzwoń