Kontakt

Syndyk sprzeda działki w Oświęcimiu

Oświęcim zobacz na mapie

91 000 PLN

Cena:
91 000,00 zł
Powierzchnia działki:
3 884,00 m2
Cena za m2:
23,43 zł
Szerokość działki (mb.):
15,00 m
Długość działki (mb.):
260,00 m
Ukształtowanie działki:
Zróżnicowana
Przeznaczenie działki:
Usługowa
Kształt działki:
Nieregularny
Plan miejscowy:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Id oferty:
39638/3877/OGS
Opis

INFORMACJA O TERMINIE LICYTACJI ZNAJDZIE SIĘ W TREŚCI OGŁOSZENIA PO UZYSKANIU ZGODY NA SPRZEDAŻ PRZEZ SYNDYKA

Syndyk Jakub Taborski masy upadłości sygn. akt VIII GUp 678/20 Sądu Rejonowego dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprzeda:

Nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr: 742/1 o pow. 0,1271 ha, 742/2 o pow. 0,1451ha, 742/3 o pow. 0,1162 ha o łącznej powierzchni 0,3884 ha. Przedmiotowe działki są położone na terenach przemysłowo – usługowych, posiadają kształt regularny, położone na terenie płaskim. Szerokość działek: ok. 15 m, długość ok. 260 m. Nieruchomość położona jest w okolicy ulicy Niwa Monowicka w Oświęcimiu.

Uzbrojenie: sieci – elektryczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna – istnieje możliwość.
Otoczenie i sąsiedztwo: grunty rolne uprawne, tereny niezabudowane, zabudowa produkcyjna, składy magazynowe oraz tereny zadrzewione.
Zagospodarowanie terenu: teren niezabudowany, nieogrodzony, użytkowany jako grunt rolny uprawny.

W południowej części nieruchomości w pasie o szerokości ok 35 m na działce ewidencyjnej nr 472/2 przebiega strefa ochronna dla rurociągu gazowego DN500/MOP 5,5 MPa → wyłączona z zabudowy, przeznaczona pod uprawy rolne ( R ) i objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego – gazociąg wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim.

UWAGA: nieprawidłowo oznaczone granice działek na mapie ewidencyjnej !

Informacja o formie i terminie licytacji nieruchomości znajdzie się w treści powyższego ogłoszenia po uzyskaniu zgody Sędziego-Komisarza na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Mapa

Zapytaj o tę ofertę

Lub zadzwoń