Kontakt

10 lat Północ Nieruchomości Łapy

Od 2011 roku, pod marką Północ Nieruchomości swoje biuro na terenie miasta Łapy prowadzi Dyrektor Oddziału – Jolanta Roszkowska.

Nadszedł ten uroczysty moment, abyśmy pogratulowali Jubileuszu 10-lecia powstania biura franczyzowego Północ Nieruchomości Łapy, mieszczącego się pod adresem ul. Gen. W. Sikorskiego 26/6.

Jolanta poprzez tę 10-letnią współpracę, wypracowała sobie pewne schematy w prowadzeniu biura, które towarzyszą jej do dnia dzisiejszego. Zbudowała autorytet na rynku nieruchomości w Łapach, zdobywając tym samym zaufanie klientów.

Pozwoliliśmy sobie zadać kilka pytań Dyrektorowi Oddziału w Łapach, które dotyczyły jej początków w branży, sposobów na występujące sytuację kryzysowe oraz wyzwań, jakie towarzyszą jej przy transakcjach.

Dlaczego zdecydowałaś się otworzyć własny biznes w branży nieruchomości, przystępując do sieci PÓŁNOC Nieruchomości? Co Cię przekonało?

Przed przystąpieniem do sieci „Północ Nieruchomości” rozważałam różne warianty prowadzenia biura obrotu nieruchomości, w tym między innymi samodzielne zmierzenie się z rynkiem w formie pojedynczego biura. Za przystąpieniem do sieci ,,Północ Nieruchomości” przemawiały takie argumenty jak:

1) Wieloletnie doświadczenie sieci

2) Oferowana pomoc sieci przy ,,rozruchu” biura

3) Zasięg sieci obejmujący obszar prawie całego kraju

4) Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, zjazdach, których celem jest ustawiczne podnoszenie kwalifikacji

5) Przynależność do sieci daje również wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów reklamy, zakupu oprogramowania itp.

W/w argumenty przekonały mnie do zawarcia umowy franczyzowej. 

Jak wyglądały Twoje początki na rynku nieruchomości 10 lat temu? 

Początki działalności na lokalnym rynku nieruchomości to przede wszystkim ustawiczna praca nad wizerunkiem biura, rozpoznawalnością nowej (na lokalnym rynku) marki. Trudności z pozyskiwaniem ofert, jak również klientów kupujących, można było przełamać dzięki całości prac marketingowych, w czym pomocna okazała się ogólnopolska marka ,,Północ Nieruchomości”.

Jakie widzisz zalety w prowadzeniu franczyzowego biura nieruchomości pod marką Północ Nieruchomości?

Głównymi zaletami prowadzenia biura w formie franczyzy są między innymi:

1) Ciągła aktualizacja przez franczyzodawcę wzorów umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na skutek licznych zmian przepisów

2) Wspólna praca nad wizerunkiem marki

3) Możliwość współpracy z innymi Biurami z sieci

4) Ustawiczne szkolenia doradców nieruchomości

5) Dostęp do nowoczesnych narzędzi obsługi rynku

franczyza nieruchomości

Jak według Ciebie zmienił się rynek nieruchomości na terenie miasta Łapy na przestrzeni 10 lat?

Przed dziesięcioma laty gdy rozpoczynałam swoją działalność na rynku nieruchomości to większość transakcji kupna – sprzedaży nie była obsługiwana przez jakiekolwiek biura. Sprzedający i Kupujący nawiązywali kontakt poprzez ogłoszenia prasowe, wywieszki itp. Obecnie większość transakcji na lokalnym rynku obsługiwana jest przez biura nieruchomości, a podstawowym źródłem informacji oraz nośnikiem reklamy jest Internet. 

Czy stworzenie stałego zespołu doradców ds. nieruchomości jest trudne?

Stworzenie stałego zespołu doradców ds. nieruchomości wymaga czasu, który jest potrzebny na wdrożenie i ciągłe szkolenia nowych osób. Moim zdaniem ważne jest zaufanie i wspólne działanie zespołu, co jest niełatwe do osiągnięcia. Wymiana doświadczeń pomiędzy biurami wchodzącymi w skład sieci jest niezwykle pomocna w tym procesie. 

Czy zdarzają się sytuacje kryzysowe, jak sobie wtedy radzisz? 

Jak przy każdej działalności tak również w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami zdarzają się sytuacje kryzysowe. Ich częstotliwość zależy od wielu czynników  na przykład od zachwianej równowagi rynkowej gdy mamy do czynienia z przewagą popytu lub podaży. W sytuacjach kryzysowych najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z doświadczenia innych biur mających w przeszłości podobny problem. 

Jakie emocje towarzyszą Ci podczas przeprowadzanych transakcji? 

Jeżeli chodzi o emocje jakie towarzyszą mi podczas przeprowadzania transakcji to na pierwszy plan wysuwa się satysfakcja z tego, że moje starania i nakład pracy nie poszedł na marne i transakcja przebiegła pomyślnie. 

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w tym biznesie? 

Największym wyzwaniem w prowadzeniu biura obrotu nieruchomościami jest ciągle dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku nieruchomości. Rozumianych jako całość zmieniających się uwarunkowań: prawnych, ekonomicznych i społecznych. 

Czy z perspektywy czasu, otworzyłabyś ponownie franczyzowe biuro nieruchomości pod marką Północ Nieruchomości? 

Z perspektywy czasu obejmującej te 10 lat współpracy z siecią ,,Północ Nieruchomości” moja odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi: zdecydowanie TAK! W tym miejscu pragnę zachęcić inne osoby rozważające przystąpienie do sieci ,,Północ Nieruchomości” do tego, aby się dłużej nie zastanawiały i nawiązywały współpracę. Razem mamy większe możliwości osiągnąć przewagę na rynku i co za tym idzie odnieść sukces w biznesie. 

Dołącz do zespołu Północy

Dołącz do nas i otwórz własne biuro nieruchomości Dowiedz się więcej