Kontakt

Bezpieczny kredyt 2% – co musisz wiedzieć?

Bezpieczny Kredyt 2% to program dopłat do kredytu mieszkaniowego, który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Polsce. Jego celem jest wsparcie osób młodych w zakupie ich pierwszego własnego mieszkania, a tym samym zniwelowanie barier dla kredytobiorców szukających finansowania zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na cele mieszkaniowe czyli:

 • na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego, lub wtórnego,
 • na budowę domu jednorodzinnego, w tym również zakup działki.

W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dzięki dopłatom kredytobiorca zapłaci dużo mniej odsetek. 

Bezpieczny Kredyt 2% ma być udzielany przez banki komercyjne na rynkowych warunkach, ale tylko w ramach ofert kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem. Preferencyjne będą zasady jego spłaty i będą one następujące:

 • Przez pierwsze 10 lat spłaty zobowiązania oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy będzie wynosiło 2%, dzięki dopłatom rządowym. Będzie ono jednak powiększone o marżę banku oraz ewentualnie prowizję. W czasie tych 10 lat obowiązywać będą raty malejące, co ma sprawić,
  że kredytobiorca szybciej spłaci kapitał.
 • Po 10 latach oprocentowanie kredytu będzie liczone według „normalnej” stawki ustalonej
  w umowie kredytowej. Jednocześnie raty malejące zmienią się na równe raty.

Bezpieczny Kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Obecnie 4 banki zadeklarowały wzięcie udziału w programie już od 3 lipca 2023 roku: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A, Alior Bank S.A oraz VeloBank.

Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Dopłata z programu może zostać spożytkowana tylko na zakup lub budowę nieruchomości, która spełnia potrzeby mieszkalne. Co istotne nabycie kolejnej nieruchomości
w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję
o możliwości udzielenia kredytu. 

Z myślą o osobach nie posiadających zdolności kredytowej powstaje drugi instrument – Konto Mieszkaniowe – jest to specjalne konto oszczędnościowe, prowadzone przez banki komercyjne. Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). Z programu może skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką dzieci. Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie o określonej wysokości) to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej z budżetu państwa. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.

Aby otrzymać kredyt w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, należy spełnić następujące wymagania:

 • Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.
 • W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka,
  warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.
 • Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.
  W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.
 • Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank kredytujący.

Jeśli powyższe wymagania zostaną spełnione, to taka osoba może skorzystać z programu i uzyskać dopłatę do pierwszych 120 rat kredytu mieszkaniowego. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego w ramach programu jest ograniczona czasowo i będzie przysługiwała przez 10 lat od momentu udzielenia kredytu.

Dołącz do zespołu Północy

Dołącz do nas i otwórz własne biuro nieruchomości Dowiedz się więcej