Kontakt

Co kryje nowy podatek od deszczu? Podatki w 2021 roku – czym mogą nas zaskoczyć?

Każdego roku, właściciele nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych liczą się z występującym wzrostem podatku naliczanego od
1 mkw. nieruchomości. Należność podatkowa od nieruchomości zmienia się wraz z procesem wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce,
dlatego wzrost tego podatku nie jest niczym nowym. W kolejnym roku, również jest przewidywana podwyżka podatku od nieruchomości.

Dla właścicieli mieszkań oraz domów, szacunkowo podaje się, że stawka tego podatku w porównaniu do obecnego roku wzrośnie z 0,81 zł/mkw do 0,85 zł/mkw, co daje 0,04 zł w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni użytkowej. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający budynki, w których prowadzą swoją firmę, będą musieli liczyć się ze wzrostem stawki podatku w 2021 roku, prawie o 1 zł (0,94 zł) na 1 mkw. powierzchni użytkowej. Można szacunkowo wyliczyć, że właściciel posiadający lokal firmowy o powierzchni 100 mkw., zapłaci zamiast 2390 zł, kwotę wyższą o 94,00 zł, czyli 2484 zł.

Co więcej, w przyszłym roku planowany jest również wzrost podatku leśnego oraz rolnego.

W 2021 roku planowany jest wzrost opłaty od utraconej naturalnej retencji terenowej, potocznie zwanej „opłatą deszczową”. Jest ona naliczana od powierzchni obiektów, które uniemożliwiają ziemi naturalne wchłanianie wody deszczowej.

Podatek od opłaty deszczowej będzie dotyczył przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Wysokość tej opłaty różni się w zależności od powierzchni odpowiedzialnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz posiadanego urządzenia do magazynowania wody.

Wprowadzone mają zostać 3 stawki podatku:

  • 1,50zł za 1m2 rocznie – nieruchomości bez urządzeń do zatrzymywania wody z powierzchni uszczelnionych,
  • 0,90zł za 1m2 rocznie – działki z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych,
  • 0,45zł za 1m2 rocznie – nieruchomości z urządzeniami do magazynowania wody o pojemności od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zrobiło szacunkowe wyliczenia i podało, że podatek od deszczu średnio wyniesie 1350 zł rocznie na gospodarstwo domowe.

W dniu 11 października 2020 r. wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa poinformowała również, że tą rozszerzoną opłatą może zostać objętych 130 000 nieruchomości, z czego 30 000 to nieruchomości związane z prowadzeniem działalności handlowej, a także magazynowej (chodzi o obiekty położone na działkach o powierzchni większej niż 600 mkw, które są zabudowane w ponad połowie).

Wprowadzone zmiany nawiązują do rozwiązań zaproponowanych przez kraje takie jak Dania, Niemcy czy Holandia, gdzie już wcześniej zostały wdrożone systemy kanalizacji deszczowej związane z odprowadzeniem wody opadowej, które korzystnie wpływają na środowisko.

Dołącz do zespołu Północy

Dołącz do nas i otwórz własne biuro nieruchomości Dowiedz się więcej