Kontakt

Nowe opłaty za energię elektryczną w 2021

Z końcem roku, z każdej strony konsumenci zasypywani są nowymi planami związanymi z polepszeniem stanu gospodarki. Pomysły skupiają się głównie na poprawie zapotrzebowania na dobra w tych sektorach gospodarki, w których odbiorcy usług uczestniczą najbardziej. Nie mniej jednak, z początkiem roku wdrażane są zmiany, na które potencjalni usługobiorcy nie mają wpływu. Ten nadchodzący rok, nie będzie inny.

Od 1 stycznia 2021 roku zostaną wprowadzone nowe opłaty oraz stawki na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych. Tauron, Polska Grupa Energetyczna oraz ENEA jako sprzedawcy energii dostali nowe taryfy zatwierdzone przez Pana Rafała Gawina - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aktualnie prowadzone są negocjacje w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy – Energa Obrót. W związku z wprowadzonymi regulacjami, dla konsumentów będzie to oznaczało podwyżki cen energii elektrycznej.

Procentowe zmiany na rachunku płaconym sprzedawcy przez odbiorców w grupie G11 wzrosną średnio o 3,5%, co wiązać się będzie bezpośrednio ze wzrostem ceny prądu o około 1,50 zł miesięcznie na jedno gospodarstwo domowe. Kluczowym powodem, dla którego zostały wdrożone nowe stawki za prąd był wzrost w obecnym roku poziomu ceny energii elektrycznej kupowanej przez sprzedawców, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej.

Na początku przyszłego roku, zostanie wprowadzona tzw. opłata mocowa, której wysokość będzie określana na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych stawka będzie wynosić od 1,80 zł do 10,50 zł miesięcznie. Ta opłata zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki dotyczyć będzie również firm przemysłowych.  Podaję się, że dla sektora przemysłowego opłata będzie zależeć od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w określonych godzinach w ciągu doby i wyniesie 0,0762 zł/kWh.

Jak podaje, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – Henryk Kaliś, „Dla dużego przedsiębiorstwa energochłonnego, które zużywa 1 TWh (terwatogodzinę) energii rocznie, to dodatkowy koszt rzędu 47 mln zł rocznie”. Dla producentów odnawialnych źródeł energii zostanie zwiększona tzw. opłata OZE, która przez ostatnie 3 lata wynosiła 0,00 zł, a według informacji podanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wyniesie w 2021 roku 2,20 zł/MWh. Wyjaśniając jest to opłata, która ma równoważyć sprzedawcy zakup energii wyprodukowanej z mikro i małych instalacji OZE po wyższej cenie - w stosunku do rynkowej ceny energii. Dla gospodarstwa domowego oznacza to niewielki koszt – średnio 4,40 zł rocznie. Natomiast stawka opłaty kogeneracyjnej, która wspierała jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, zostanie w 2021 roku wyzerowana, gdzie dotychczasowo wynosiła 1,39 zł/MWh.

Bez zmian pozostaną stawki opłaty przejściowej. Jak szacują analitycy mBank, łączna podwyżka rachunków na jedno gospodarstwo domowe może wynosić w przyszłym roku 12-13% miesięcznie. Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone z początkiem nowego roku, przy trwającej pandemii, bezpośrednio wpłyną na poziom funkcjonowania gospodarki, w tym najbardziej w sektorze przemysłu oraz usług.

Dołącz do zespołu Północy

Dołącz do nas i otwórz własne biuro nieruchomości Dowiedz się więcej