Kontakt

1,24Ha z MPZP PTU idealna pod magazyny energii

Ostrołęka, ul. Łubinowa zobacz na mapie

1 670 000 PLN

Cena:
1 670 000,00 zł
Powierzchnia działki:
12 400,00 m2
Cena za m2:
134,68 zł
Szerokość działki (mb.):
94,00 m
Długość działki (mb.):
260,00 m
Ukształtowanie działki:
Płaska
Ogrodzenie:
Brak
Przeznaczenie działki:
Przemysłowa
Kształt działki:
Trójkąt
Plan miejscowy:
Plan zagospodarowania przestrzennego
Id oferty:
43749/3877/OGS
Opis
Na sprzedaż działka o pow. 1,24Ha w Ostrołęce zlokalizowana przy ul. Łubinowej.  Działka w planie zagospodarowania przeznaczona pod przemysł, produkcję z możliwością funkcji mieszkalnych.  Do 2026r przewidziane jest oddanie do użytku obwodnicy bezpośrednio przylegającej do torów (działka przylega to torów kolejowych) ze zjazdem na ul. Łubinową. 

W związku z  (w pobliżu stacja przesyłowa) możliwością przyłącza do sieci energetycznej idealna pod magazyny energii. Więcej informacji udzielę tel.


Media w ul. Łubinowe

Poniżej wypis z MPZP:

Dla jednostki terenowej PTU 1:
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są obiekty produkcyjne, techniczne i usługowe - w rozumieniu § 6 pkt 1.
2. Ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki może być zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wielkości limitowanej potrzebami właściciela zakładu, realizowana w formie:
        1) kubatury wbudowanej w budynek funkcji podstawowej,
        2) odrębnego budynku mieszkalnego.
3. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
        1) w zakresie zasad podziału i tworzenia nowych działek:
                a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki - 1500m 2,
                b) obowiązuj ą także ustalenia zawarte w § 11,
        2) warunki dla zabudowy:
                a) zakazuje się przeznaczania działki wyłącznie dla zabudowy mieszkaniowej,
                b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: dla budynków funkcji podstawowej -16m, dla budynków mieszkalnych - 10m, ale nie więcej niż 2,5 kondygnacji nadziemnych,
                c) dopuszcza się realizację pełnostandardowych garaży i budynków gospodarczych, ale sytuowanych wyłącznie w głębi działki,
        3) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury technicznej -pod warunkiem, że będą to obiekty i urządzenia służące obsłudze zainwestowania na obszarze jednostki,
        4) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej wynoszący 50% powierzchni każdej pojedynczej działki budowlanej,
        5) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla każdej pojedynczej działki budowlanej - 30 %.
        6) ustala się następujące warunki realizacji i wskaźniki miejsc parkingowych dla obiektów nowo wznoszonych lub rozbudowywanych:
                a) inwestorzy mają obowiązek zapewnienia realizacji odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie objętym inwestycją,
                b) ilość miejsc parkingowych nie może być mniejsza niż 2 stanowiska na każde 100m2 powierzchni użytkowej funkcji podstawowej oraz nie mniej niż 1 stanowisko na lokal mieszkalny,
        7) obowiązują także ustalenia zawarte w § 10.

Zapraszam do składania ofert, każda oferta będzie rozpatrzona.


Paweł Cenzer
Północ Nieruchomości Ostrołęka
ul. Jana Kilińskiego 20
tel. 600 694 110
email. pcenzer@polnoc.pl

* UWAGA! Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Mapa

Zapytaj o tę ofertę

Lub zadzwoń