Kontakt

Sytuacja na rynku nieruchomości po I kwartale 2024 roku

Pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł wiele zmian na rynku nieruchomości. Deweloperzy, inwestorzy, a także poszukujący mieszkań doświadczyli dynamicznych zmian, które wpłynęły na kształtowanie się cen nieruchomości.
W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym zmianom, analizując kluczowe wskaźniki i trendy, które zdefiniowały rynek nieruchomości w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku.

Od wprowadzenia nowych regulacji kredytowych, przez zmiany na rynku pierwotnym i wtórnym, po dynamiczne zmiany cen mieszkań - pierwszy kwartał 2024 roku był okresem intensywnych zmian. Jak te zmiany wpłynęły
na sytuację deweloperów? Jakie wyzwania i możliwości stoją przed nimi w nadchodzących miesiącach? Zapraszamy
do lektury naszego artykułu, w którym odpowiemy na te i inne pytania.

Jedną z najważniejszych informacji ostatnich tygodni są prace nad projektem ustawy o kredycie mieszkaniowym #NaStart. Ma on zastąpić program „Bezpieczny Kredyt 2%.” Nowy projekt #NaStart zakłada wsparcie dla młodych ludzi oraz rodzin. Kredyt uzyskany w ramach nowego programu może zostać przeznaczony na budowę domu, zakup mieszkania lub domu, realizację inwestycji spółdzielni mieszkaniowej lub nabycie spółdzielczego prawa własnościowego lokalu.

Na początku roku, deweloperzy odnotowali delikatne spadki w sprzedaży. To w połączeniu z zamykaniem inwestycji, sprawiło, że pod koniec marca 2024 roku na 7 głównych rynkach pojawiło się 43 tys. nowych mieszkań - to 17% mniej niż pod koniec roku! Najwięcej ofert z rynku pierwotnego można znaleźć w stolicy, a także w Łodzi i Poznaniu. Oferta na rynku wtórnym również jest coraz bogatsza. W trakcie pierwszego kwartału - liczba mieszkań na sprzedaż wzrosła
o 25% w Gdańsku i Wrocławiu czy 33% w Krakowie. Rekord padł w Warszawie – tam zanotowano wzrost o 40% (5,6
do 7,8 tys.)
.

Jednym z czynników wpływających na tendencje cenowe na rynku nieruchomości jest zmieniająca się sytuacja gospodarcza. Wzrost gospodarczy przyciąga inwestycje oraz wpływa na dostępność kredytów hipotecznych. W dużych miastach, istnieje silny popyt na mieszkania, zwłaszcza w centrum, co nieuchronnie wpływa na wzrost cen. Coraz częściej mówi się o wpływie zmian demograficznych na rynek nieruchomości. Starzejące się społeczeństwo może skłaniać ludzi do szukania mniejszych lub bardziej funkcjonalnych mieszkań. Niska podaż może spowodować podwyżkę cen, zwłaszcza jeśli rząd nie podejmie działań mających na celu zwiększenie ilości nowych inwestycji
w nieruchomościach.

Pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł wiele zmian na rynku nieruchomości. Prace nad wprowadzenie nowego programu kredytowego #NaStart, wzrost liczby ofert na rynku pierwotnym i wtórnym, a także dynamiczne zmiany cen mieszkań to tylko niektóre z nich. Deweloperzy muszą dostosować się do tych zmian, aby nadal prosperować na tym dynamicznie zmieniającym się rynku nieruchomości.

Według analityków banku Pekao, w dwuletnim horyzoncie prognozy na lata 2024-2025 ceny mieszkań wzrosną o 7%. Szczyt wzrostów przewidziany jest na III kwartał 2024 roku. Ceny mieszkań zaczną spadać, ale dopiero w II kwartale 2025 roku.

Dołącz do zespołu Północy

Dołącz do nas i otwórz własne biuro nieruchomości Dowiedz się więcej