Kontakt

Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny – te dwa słowa, ostatnio dość mocno przewijają się we wszelkiego rodzaju wiadomościach i każdy, kto posiada ów kredyt, poszukuje rozwiązań w jego spłacie. Dodatkowo rosnąca inflacja, podwyższanie stóp procentowych oraz stale zwiększające się raty z miesiąca na miesiąc, wywołują konsternację wśród kredytobiorców. Rozwiązaniem mogą okazać się wakacje kredytowe. Nowa ustawa ma wejść w życie pod koniec lipca 2022 roku.

14 lipca 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom, która ma umożliwić maksymalnie 4-miesięczną przerwę od płacenia rat w 2022 oraz w 2023 roku. Wakacje kredytowe mają zapewnić „odpoczynek” dla kredytobiorcy, aż na 8 rat do końca przyszłego roku, jednak nie jest to równoznaczne z ich anulowaniem. Spłata całości kredytu przedłuży się samoczynnie, o okres w którym kredytobiorca skorzystał z tego rozwiązania, więc równocześnie wydłuży finalny termin spłaty zobowiązania.

Art. 73 ust. 4 nowej ustawy określa, kto będzie mógł skorzystać z przerwy w spłacie kredytu – „zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”. 

Dlatego też, warto zaznaczyć, że z odroczenia spłaty rat mogą jedynie skorzystać osoby, które zaciągnęły od banku kredyt hipoteczny na zakup lokalu dla siebie, a nie dla celów inwestycyjnych tj. pod wynajem. W dodatku, z zapisów ustawy wynika, że z wakacji kredytowych można skorzystać tylko w stosunku do jednego posiadanego zobowiązania, a odroczenie spłaty rat dotyczy tylko kredytów zaciągniętych w polskim złotym. 

O wakacje kredytowe będzie się można ubiegać w trzech terminach:

  • 2 miesiące w okresie od 1 sierpnia 2022 do 30 września 2022 roku
  • 2 miesiące w okresie od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022 roku
  • 1 miesiąc w każdym kwartale od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku

Kredytobiorca, aby skorzystać z wakacji kredytowych musi złożyć odpowiedni wniosek do banku, w którym zaciągnął zobowiązanie. Z ustawy wynika, że dokument można złożyć tradycyjnie, jak i poprzez bankowość elektroniczną. Wniosek powinien zawierać wszelkie dane potrzebne do zweryfikowania zobowiązania – czyli dane osobowe, bank w którym zaciągnięto kredyt, numer umowy oraz oświadczenie, że takie zobowiązanie powzięto na własne cele mieszkaniowe. Również we wniosku, kredytobiorca wskazuje miesiące, w których chce odroczyć spłatę. Bank na potwierdzenie otrzymania dokumentu ma 21 dni. Co ważne w tym przypadku, brak takiego potwierdzenia ze strony kredytodawcy nie wpływa na początek rozpoczęcia wakacji kredytowych. Złożenie takiej woli jest wystarczające, jednak kredytobiorca musi pamiętać, by dostarczyć wniosek do banku na maksymalnie 1 dzień przed płatnością nowej raty. 

Większość banków zobowiązuje się udostępnić swoim klientom wnioski o wakacje kredytowe 29 lipca lub 1 sierpnia. Jednak dla osób, które płacą ratę pierwszego dnia miesiąca, może to być utrudnione. W tym przypadku będą musieli odwlec odroczenie o jeden okres spłaty. Jednak kredytodawcy uspokajają, że samo wypisanie wniosku ma zająć niewielki okres czasu i forma jego wypełnienia ma być jak najbardziej uproszczona i zrozumiała.  

Według oficjalnego komunikatu Ministerstwa Finansów, aby skorzystać z wakacji kredytowych, należy zawrzeć umowę o kredyt przed 1 lipca 2022 roku oraz zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wakacje kredytowe mogą być znaczącym odciążeniem dla domowego budżetu i pomóc w chwilowych trudnościach finansowych kredytobiorców. 

Dołącz do zespołu Północy

Dołącz do nas i otwórz własne biuro nieruchomości Dowiedz się więcej