Kontakt

WPŁYW PANDEMII NA CENY NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE

W obecnych czasach sytuacja na rynku nieruchomości kształtowana jest przez wiele czynników. Jednym z nich jest cena nieruchomości, która wydawałoby się, że najmocniej wpłynie na odczucia klientów. Natomiast, zauważalny jest nieznaczny wpływ pandemii na ceny nieruchomości. Wszyscy obawiali się, jak będzie funkcjonował rynek nieruchomości w dobie koronawirusa, jednakże on nadal się rozwija. Co więcej, można nieśmiało stwierdzić, że funkcjonuje on lepiej niż przed pandemią.

Oferowane ceny mieszkań niewiele wzrosły w porównaniu do cen przed ubiegłym rokiem, natomiast co innego w przypadku kosztów najmu, te akurat znacząco spadły.

Potwierdzeniem jest ogólnopolski raport informujący o obecnej wartości kredytów mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, które nastąpiły w III kwartale 2020 roku na rynku nieruchomości, opracowany przez Centrum AMRON we współpracy z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości  ZBP, prof. SGH Jackiem Łaszkiem i Mzuri Sp. z o.o. pod redakcją Jerzego Ptaszyńskiego.

Przeprowadzone badania wykazują, że III kwartał nie przyniósł znaczących zmian na rynku mieszkaniowym, a ceny nie zaczęły spadać, choć sugerowała to część ekspertów. Istotnie zdaniem autorów raportu, miały na to wpływ niskie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, nieufność wobec wartości pieniądza, poziom deficytu budżetowego, czy stale wysoka dostępność cenowa mieszkań, która niewątpliwie może być atrakcyjna dla celów inwestycyjnych.

Badaniom zostały poddane największe aglomeracje tj. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań, Białystok, Łódź oraz aglomeracja katowicka. Jak dowiadujemy się z raportu, w III kwartale 2020 roku odnotowano wzrosty średniej ceny transakcyjnej  1m2 powierzchni użytkowej mieszkania we wszystkich badanych lokalizacjach. Wzrosty przekraczające poziom 3% wskazano we Wrocławiu (3,14%), w Krakowie (3,29%), natomiast
w aglomeracji katowickiej wzrost był widoczny aż o 3,53%. Najmniejszy wzrost średniej ceny za 1m2 powierzchni, spośród badanych lokalizacji odnotowało miasto Białystok, z wartością na poziomie 1,65%.

Porównując średnie ceny transakcyjne w III kwartale z rokiem ubiegłym, wzrost jest znacząco wysoki. Największy przyrost odnotowano w aglomeracji katowickiej – blisko 23%, w Białymstoku – niecałe 16%, w Krakowie natomiast 12%.

Jak wynika z raportu Amron, średnia cena transakcyjna 1m2 mieszkania w Warszawie w III kwartale 2020 r. wynosiła 9 568 zł/m2  i w stosunku do II kwartału była wyższa o 2,54%. W Krakowie, średnia cena transakcyjna była na poziomie 8 132 zł/m2 i w porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano wzrost o 3,29%.

Podaję się, że w Krakowie całkowita średnia cena transakcyjna  mieszkania w III kwartale 2020 r. wynosiła ponad 402 tys. zł, najwyższa jednak była w Warszawie -  ponad 513 tys. zł, a najniższa w aglomeracji katowickiej – niecałe 225 tys. zł.

Jak wskazują badania, w 8 największych miastach Polski, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były sprzedawane klientom, niewiele spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału i wynosiła średnio 52 m2.

Istotną kwestią jest również to, że coraz więcej nieruchomości kupowanych jest za gotówkę, bez udziału kredytu hipotecznego. Choć w III kwartale 2020 r. niektóre banki złagodziły kryteria udzielania kredytów, obniżając wartość wkładu własnego. Z raportu jednak wynika, że wartość powierzonych kredytów mieszkaniowych na przełomie lipca-września wyniosła ponad 14 mld zł, co oznacza, że względem III kwartału ubiegłego roku odnotowano spadek wartości udzielanych kredytów o około 16%.

Skutki pandemii koronawirusa najbardziej odczuł rynek najmu mieszkań. Największą, kluczową grupą najemców nieruchomości byli studenci uczelni wyższych, którzy przeszli na nauczanie zdalne.  We wszystkich ujętych lokalizacjach, zanotowano spadek średniej wysokości czynszu. W Krakowie w III kwartale obecnego roku, średnia miesięczna stawka czynszu najmu mieszkania wynosiła 1 324 zł, co w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku  ukazuje spadek cen o blisko 10%.

Dołącz do zespołu Północy

Dołącz do nas i otwórz własne biuro nieruchomości Dowiedz się więcej